1977 Promo photo for Frankie Valli & The Four Seasons.
x

1977 Promo photo for Frankie Valli & The Four Seasons.